תנאי שימוש

מבוא
ברוכים הבאים לאפליקציית TheTranscriber (המתמלל האוטומטי) (להלן "האפליקציה"), המופעלת על Web-Appli (להלן: "המפעיל"). הגישה לאפליקציה והשימוש בה, כפופים לתקנון המפורט (להלן "התקנון"), המהווה חוזה מחייב בינך לבין המפעיל, לכן הנך מתבקש/ת לקרוא את התקנון בקפידה. הרישום לשימוש באפליקציה או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתקנון. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ובכל עניין, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כל אדם רשאי להשתמש באפליקציה, ובתנאי שהוא עומד בתנאים הבאים: 1. הוא בעל כשרות משפטית (במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור); 2. נרשמת כמשתמש באפליקציה; 3. אישרת שקראת את התקנון.
השימוש באפליקציה
השימוש באפליקציה מותנה ברישום מוקדם על ידך, ומילוי פרטים אישיים, לרבות שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכיו"ב. אנא הקפד על מילוי מדוייק של נתונים אלו, אשר נשמרים במאגר הנתונים של המפעיל. האפליקציה מבוססת על טכנולוגיית בינה מלאכותית, ומאפשרת תמלול טקסט באופן אוטומטי, על ידי העלאת קבצי אודיו. טכנולוגיית התמלול תלויה באופן ישיר באיכות ההקלטה שהוזנה לאפליקציה, ותתכנה סטיות ככל שאיכות ההקלטה ירודה. לדוגמא - רעשי רקע, דיבור לא ברור ו/או מקוטע, שני אנשים (או יותר) המדברים באותו זמן, כל אלה ועוד, עלולים להשפיע על איכות התמלול. המערכת תומכת בפורמטי הקבצים הבאים: mp3, mp4, m4a, wav, wma, wmv, flac, webm, mpg, mp2, mpeg, mov, avi, flv. קבצים אחרים מאלו המפורטים בסעיף זה, לא נתמכים על ידי המערכת ולא ניתן לבצע תמלול עבורם. האפליקציה מאפשרת תמלול במגוון רחב של שפות, ואיכות התמלול מותנית, בין היתר, בבחירת השפה הנכונה בה מדובר בקובץ האודיו. יודגש כי האפליקציה אינה מבצעת תרגום לאמור בקובץ, אלא תמלול בלבד על פי השפה שנבחרה על ידך. לכן, על מנת לאפשר איכות תמלול גבוהה, חשוב לבחור את השפה הנכונה מבין האפשרויות המוצעות באפליקציה. קבלת קבצי התמלול מותנית באורך קובץ האודיו שהועלה לאפליקציה – למעט במקרה של בעיות טכניות, המועד בו יתקבל אצלך התמלול, יהיה שווה לאורך הקובץ. כאמור, תתכנה סטיות במועדים, ככל שיתגלו בעיות טכניות הדורשות פתרון נקודתי. לאחר קבלת תוצאות התמלול ניתן לצפות בתוצאות באתר, ולהוריד כקובץ באחד מהפורמטים הבאים: docx, pdf, SRT. מרגע הורדת קובץ התמלול על ידך, המפעיל אינו אחראי עוד לתוכנו. באפשרותך למחוק קובץ מהאפליקציה. לאחר מחיקת הקובץ, לא יהיה ניתן לשחזרו באמצעות האפליקציה. כמו כן, באפשרותך למחוק את פרטי המשתמש שהוזנו על ידך. איכות תוצאות התמלול אינן ניתנות לחיזוי ותלויות במספר גורמים טכניים כגון איכות הקלטה (רעשים, קרבה למיקרופון), דיבור ברור של הדוברים/ות וכיו"ב, על כן המפעיל אינו מתחייב לתמלול מדויק במאה אחוז של האמור בקובץ, ותתכנה סטיות בין האמור בקובץ האודיו לקובץ התמלול
תשלום ורכישה
האפליקציה מאפשרת קנייה נוחה, קלה ובטוחה. מחיר התמלול נקבע על פי אורך קובץ האודיו, ונמדד על פי דקות. המחיר המופיע באפליקציה הינו המחיר העדכני. מפעיל האפליקציה רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצר המופיעים באפלקציה, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. מפעיל האפליקציה רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, לעדכן מחירים וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
מדיניות החזרים וביטולים
התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לא יינתן החזר כספי ולא יתאפשרו ביטולים. על כן, טרם השימוש באפליקציה, מומלץ להתרשם מתוצאות האפליקציה על ידי תמלול של מספר דקות קצר מקובץ האודיו.
מדיניות פרטיות
המפעיל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעיל ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה המפעיל אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. המפעיל רשאי לעשות שימוש בממשק API חיצוני. המפעיל רשאי לעשות שימוש בטכנולוגית cookies או בכל טכנולוגיה דומה לשמירת מידע מקומי, לצרכי חווית משתמש מהירה ויעלה יותר. התקשורת נעשית בפרוטוקול HTTPS לאבטחת העברת הנתונים המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים שהוזנו על ידך לצורך איסוף נתונים סטטיסטים על השימוש באתר. בהסכמתך לתקנון זה, יש משום הסכמה למפעיל או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע פרסומי על המוצרים ומידע נוסף באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS או כל אמצעי אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצריו של המפעיל. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה זו הינן רכושו הבלעדי של המפעיל. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאפליקציה זו, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעיל. המפעיל מעניק לך בזאת רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באפליקציה, אך ורק לצרכים המתוארים באפליקציה ובתקנון, הכל בכפוף ליתר הוראות התקנון. מעבר לאמור לעיל, המפעיל לא מעניק, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האפליקציה, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו או חיפה תהא סמכות שיפוט בלעדית.
כללי
המפעיל רשאי לעשות שינויים באפליקציה, בשירותים ובמוצרים המוצעים בה ואף להפסיק את פעילותה. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לאי נוחות בעת השימוש באפליקציה, והנך מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה. השימוש באפליקציה הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה, והמפעיל לא יישא באחריות כלשהיא בגין שימוש זה. התמלול המופק באמצעות האפליקציה לא יהווה ראיה בהליך משפטי מכל סוג שהוא. המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו באפליקציה לצד שלישי, ללא הסכמת המשתמש. אין ליצור קישורים לאפליקציה, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים. המפעיל רשאי לחסום את גישתך לאפליקציה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ככל שביצעת מעשה בלתי חוקי / מסרת פרטים שגויים בעת ההרשמה / פגעת בדרך כלשהי בפעילותה התקינה של האפליקציה.