מחירים

ניסיון חינם
0 תמלול חינם עד 5 דקות
  • ללא צורך בכרטיס אשראי
  • הפרדת דוברים/ות
  • אפשרות לעריכה אונליין
  • ייצוא לקובץ וורד (DOCX)
  • ייצוא לקובץ כתוביות (SRT)
לאחר הרשמה למערכת
0.5 לדקת תמלול (כולל מע"מ)
  • הפרדת דוברים/ות
  • אפשרות לעריכה אונליין
  • ייצוא לקובץ וורד (DOCX)
  • ייצוא לקובץ כתוביות (SRT)